Skutki wprowadzenia RODO

Skutki wprowadzenia RODO, tj.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, są następujące:

  • łatwiejsza dostępność danych, a w tym zapewnienie większej liczby informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych (w tym danych osobowych), jak i zapewnienie, że informacje te musza być dostępne w sposób przejrzysty oraz zrozumiały,
  • nowe prawo dotyczące przenoszenia danych, poprzez ułatwianie przesyłania danych osobowych, między dostawcami usług,
  • klarowność oraz ułatwienia w zakresie usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do niezwłocznej informacji dla jednostki, w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych (np. ze względu na atak na ich wyciek, zagubienie, kradzież), gdyż  instytucje oraz przedsiębiorstwa mają obowiązek powiadomić o takim fakcie osoby, których dane dotyczą lub/i odpowiednie organy nadzorze do spraw ochrony danych,
  • stosowanie technologii, takich jak: pseudonimizacja oraz szyfrowanie. 

Skutecznie wdrażamy przepisy RODO w organizacji! Jest to wieloaspektowe zadanie polegające na dostosowaniu w organizacji m.in.: procesów wewnętrznych, relacji z klientami i kontrahentami, stworzenie (aktualizację) niezbędnych procedur i polityk oraz zadbanie o bezpieczeństwo systemów informatycznych. Więcej na temat wdrożenia przepisów RODO przeczytacie Państwo w naszym artykule.