RODO – skąd się wzięło?

Określenie: RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) pochodzi od angielskiego: „General Data Protection Regulation (GDPR)” – i jest to rozporządzenie unijne, które w swojej treści zawiera wytyczne i przepisy prawne dotyczące zasad ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, jak i przepisy dotyczące swobodnego przepływu  danych osobowych. 

Ponadto rozporządzenie to chroni klasyfikowane jako podstawowe prawa  oraz wolności osób fizycznych, a szczególnie ich prawo do ochrony danych osobowych.  W Polsce, kwestie aktem prawnym  odnoszącym się do  wskazanego rozporządzenia unijnego jest ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.