Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO to obowiązek każdej firmy i organizacji, która w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe. Mogą to być dane np. pracowników, klientów czy kontrahentów. Wymaga to dostosowania do obowiązujących przepisów prawa:

 • procesów biznesowych.
 • systemów informatycznych.
 • sposobu sporządzania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji.

Zasady wdrożenia RODO w firmie lub instytucji nie należą do prostych. Ich przełożenie na realia biznesowe wymaga dobrego zrozumienia sposobu funkcjonowania firmy lub instytucji oraz ryzyk związanych z naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Dlatego w Szczecinie wdrożenie RODO wiele firm powierza specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami. Obsługę w tym zakresie prowadzimy także w innych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego.

Co obejmuje wdrożenie RODO w firmie?

Wdrożenie RODO w firmie lub instytucji to kompleksowa usługa. Klient uzyskuje pełne wsparcie przy dostosowaniu procedur obowiązujących w organizacji do aktualnych przepisów. Więcej o opracowaniu dokumentacji RODO przeczytacie Państwo tutaj.

Audyt – podstawa przy wdrożeniu RODO

Pierwszym krokiem przy wdrożeniu przepisów RODO jest przeprowadzenie audytu RODO. W jego trakcie m.in.:

 • są identyfikowane zbiory danych osobowych, które są lub mogą być w przyszłości przetwarzane w firmie.
 • jest przeprowadzana analiza ryzyka i zdarzeń, które mogłyby zagrozić danym osobowym pod kątem poufności, dostępności, a także integralności.

To swoista analiza SWOT, która pokazuje mocne i słabe strony firmy oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia w kontekście ochrony danych osobowych. Po przeprowadzonym audycie RODO sporządzany jest raport, który będzie punktem wyjścia do prawidłowego i rzetelnego wdrożenia RODO w Państwa organizacji.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań proceduralnych, prawnych i technicznych

Audyt wieńczy raport przedstawiający stan faktyczny oraz rekomendacje do wdrożenia RODO w firmie. Na jego podstawie opracowujemy strategię działania i projektujemy konkretne rozwiązania. Pozwoli to dostosować politykę przetwarzania danych do przepisów prawa.

Na tym etapie:

 • powstaje pełna dokumentacja RODO – w tym polityka ochrony danych osobowych, klauzule czy rejestr czynności przetwarzania.
 • są dobierane odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne, które pomagają chronić dane w formie cyfrowej (współpracujemy z doświadczonymi informatykami).
 • są opracowywane procedury przetwarzania danych, które zapewnią ich bezpieczne przetwarzanie w codziennej pracy firmy lub instytucji oraz procesów biznesowych.

Wdrożenie RODO w firmie lub instytucji

Na tym etapie przeprowadzimy szkolenia pracowników – tak, aby procedury zawarte „na papierze” znalazły przełożenie na realne działania na co dzień. Pomożemy krok po kroku zarówno w bieżącym uzupełnianiu dokumentacji, jak i wskażemy, co robić np. w sytuacjach naruszenia poufności danych osobowych.

Dlaczego wdrożyć RODO w firmie ze specjalistami?

Obsługę zapewnia doświadczony Inspektor Ochrony Danych ze Szczecina, z szerokim doświadczeniem oraz uprawnieniami. Inspektor Ochrony Danych posiada certyfikat:

 • audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017.
 • audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017.
 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Połączenie pogłębionej wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową pozwala na wdrożenie RODO w firmach i organizacjach o zróżnicowanym profilu czy skali działalności. Uwzględniamy realne potrzeby i specyfikę działalności.

Więcej informacji można uzyskać, wypełniając niezobowiązująco poniższy formularz wyceny.

Tagi : wdrożenia rodo Goleniów wdrożenia rodo Gorzów wdrożenia rodo Gryfino wdrożenia rodo Koszalin wdrożenia rodo Stargard wdrożenia rodo Stargard wdrożenia rodo zachodniopomorskie
pozycjonowanie Warszawa Wild Moose

  Uzyskaj bezpłatną wycenę w ciągu 48h!

  * - pole wymagane