Wdrożenie przepisów RODO w organizacji jest wieloaspektowym zadaniem polegającym na dostosowaniu w organizacji m.in.: procesów wewnętrznych, relacji z klientami i kontrahentami, stworzeniem (aktualizacją) niezbędnych procedur i polityk oraz zadbaniem o bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Aby profesjonalnie i skutecznie przeprowadzić wdrożenie przepisów RODO w Państwa organizacji przeprowadzamy w cenie usługi audyt, który jest swoistą analizą SWOT obrazującą Państwa mocne i słabe strony, szansę oraz zagrożenia w kontekście ochrony danych. Po przeprowadzonym audycie informujemy klienta o jego wynikach, rozmawiamy o zaistniałych problemach i staramy się je skutecznie i efektywnie rozwiązywać, wdrażając krok po kroku niezbędne procesy wdrożenia przepisów RODO.

O opracowaniu niezbędnej dokumentacji RODO można przeczytać tutaj.

Kwalifikacje do wdrożenia przepisów RODO:

  • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
  • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • doświadczenie praktyczne w administracji publicznej oraz teoretyczne (absolwent Wydziału Prawa i Administracji US),
  • więcej w zakładce „o mnie”.

    Formularz wyceny

    * - pole wymagane