Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Biegus

Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, który łączy szerokie kwalifikacje merytoryczne z pragmatycznym spojrzeniem na wyzwania związane z przepisami RODO. W konsekwencji stawiam na partnerską współpracę z Klientami. Jej fundamentami są dla mnie przede wszystkim: rzetelność, uczciwość i pełne zaangażowanie w powierzone zadania związane z ochroną danych osobowych.

Wdrozenie RODO Szczecin

Inspektor Ochrony Danych – wysokie kwalifikacje i pełen zakres uprawnień RODO

Zdobyłem wykształcenie kierunkowe oraz wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia usług RODO. To przede wszystkim:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku Administracja Publiczna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • ukończone studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych w Wyzszej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
  • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017 z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Doświadczenie we współpracy z firmami i instytucjami publicznymi

Współpracuję z Klientami z sektorów prywatnego i publicznego. Wykonuję wdrożenia RODO i inne usługi m.in. dla:

  • jednostek administracji samorządowej.
  • szkół oraz uczelni wyższych.
  • ośrodków pomocy społecznej.
  • spółek i dużych przedsiębiorstw – np. hoteli, przedszkoli niepublicznych etc.
  • małych i średnich firm działających w rozmaitych branżach.

Przeprowadziłem wiele audytów RODO, w tym w ramach programu Cyfrowa Polska w samorządach. Mam również wieloletnią praktykę w tym sektorze – przez ponad 5 lat byłem pracownikiem urzędu gminy, a obecnie reprezentuję mieszkańców jako radny Rady Powiatu w Gryfinie (kadencja 2018-2023).

Bez wątpienia tak szerokie spektrum doświadczeń w różnych niszach działalności pozwala mi przełożyć wymogi RODO na praktyczne rozwiązania dostosowane do sytuacji moich Klientów. Wdrożenie RODO przeprowadzane jest według indywidualnych potrzeb.

Usługi RODO szyte na miarę

Przepisy RODO obejmują bardzo szeroki zakres firm i instytucji. W związku z tym, w przypadku każdego Klienta zarówno zakres usług, jak i specyfika ich realizacji oraz koszty są ustalane indywidualnie. Wdrożenie poprzedzają:

  • rzetelna analiza sytuacji biznesowej Klienta, specyfiki jego działalności oraz potrzeb,
  • pogłębiona rozmowa, w trakcie której ustalamy wzajemne oczekiwania.

Dopiero na tym etapie podejmujemy decyzję o podjęciu współpracy.

Zapraszam do kontaktu i współpracy!