Bezpieczeństwo informacji – czy warto w nie inwestować?

Bezpieczeństwo informacji (niosących cechy danych osobowych) to coś więcej niż tylko bezpieczeństwo danych (osobowych) zdigitalizowanych, mając na uwadze zakres regulacji polskich przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Ta swoista ochrona wiążąca się z pojęciem bezpieczeństwa, niesie ze sobą ochronę własności, co konfrontując z brakiem prostych rozwiązań dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem, podkreśla wagę, jaką się przywiązuje do ochrony danych – swoistego aktywu każdej organizacji, któremu należy zapewnić profesjonalne zabezpieczenie wdrożenia i zapewnienia tzw. atrybutów bezpieczeństwa, którymi – podobnie jak samym bezpieczeństwem – trzeba zarządzać. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych, to nowa dziedzina z pogranicza informatyki, prawa, organizacji i zarządzania, zajmująca się określeniem aspektów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa (firm) i jego systemów teleinformatycznych, jego osiąganiem i utrzymywaniem. 

Zarządzanie bezpieczeństwem jest procesem ciągłym i złożonym umożliwiającym bezpieczną realizację celów, do której firmę powołano, niezależnie od jej charakteru i statusu prawnego. Proces ten zachodzi w stale zmieniającym się środowisku, w coraz to innych okolicznościach, przy występowaniu coraz to nowych form zagrożeń i wyzwań dla przedsiębiorstw, a także przy niebywałym postępie technologicznym. Bezpieczeństwo – to przecież nie tylko stosowanie zabezpieczeń. Wchodzimy w erę społeczeństwa informacyjnego – gdzie poszczególne jednostki stają się coraz bardziej zależne od szybkiego, niezawodnego, a przede wszystkim bezpiecznego przetwarzania ogromnych ilości informacji. Stale rosnąca wartość informacji powoduje adekwatny wzrost zagrożeń dla nich, dlatego niezwykłej wagi problemem stała się ochrona systemów teleinformatycznych i przetwarzanych w nich informacji.

Kluczową kwestią jest dobrze wykonany audyt zgodności w firmie (instytucji), przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wdrożenie przepisów dot. ochrony danych osobowych.