Normy ISO przy wdrożeniu RODO

Podstawowym przedmiotem działalności organizacji ISO jest standaryzacja różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Oczywiście respektowanie norm ISO jest dobrowolne. Wdrażając przepisy RODO oraz przeprowadzając audyt zgodności z RODO opieramy się na standardach norm ISO. Ze stosowaniem tych standardów wiąże się kilka niedogodności, mianowicie:

 

  1. trzeba za nie zapłacić (czasami niemało),
  2. nie wszystkie z norm są przetłumaczone na język polski (w wielu przypadkach dostępne są wyłącznie wersje angielskie),
  3. są bardzo kompleksowe,
  4. nie można zapoznać się z nimi przed zakupem.

 Postępowanie dokładnie tak, jak standard rekomenduje, byłoby działaniem idealnym, lecz bardzo kosztownym. Warto jest z nich korzystać, ale najlepiej dopasowywać je do własnych potrzeb, rezygnując z niektórych wymagań lub je upraszczając – to zadanie pozostaw Nam. Kompleksowo wdrażamy przepisy RODO.