Audyt zgodności RODO jest pierwszym i najważniejszym krokiem do uzyskania zgodności z nowymi przepisami. Prawidłowe rozpoznanie i zrozumienie wszystkich procesów przetwarzania danych w Organizacji stanowi solidną podstawę do dalszych działań. Skuteczność i skrupulatność wykazana podczas audytu będzie procentować przy każdym kolejnym etapie wdrożenia RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie wskazuje bezwzględnie wymaganych ani zawsze adekwatnych rozwiązań (w RODO nie ma „gotowców”) – pozostawiając każdemu Administratorowi swobodę doboru celów i środków dla zapewnienia wymaganego poziomu zabezpieczenia prywatności. Elastyczność przepisów w tym obszarze jest największą siłą RODO. Obowiązkiem każdego Administratora jest zweryfikowanie swoich dotychczasowych procedur i dostosowanie ich w taki sposób, aby zapewnić skuteczną ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Kwalifikacje do przeprowadzenia audytu zgodności RODO:

  • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
  • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • doświadczenie praktyczne w administracji publicznej oraz teoretyczne (absolwent Wydziału Prawa i Administracji US),
  • więcej w zakładce „o mnie”.

    Formularz wyceny

    * - pole wymagane