Inspektor Ochrony Danych (Outsourcing)

Zgodnie z art. 37 RODO do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych zobowiązane są wszystkie organy i podmioty publiczne oraz Ci Administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe na dużą skalę. Zadania IOD reguluję art. 39 RODO.

Zalety outsourcingu IOD:

 • wsparcie specjalistyczną i aktualną wiedzą w obszarze ochrony danych osobowych, prawa czy bezpieczeństwa sieci i systemów IT,
 • wykonywanie okresowych szkoleń dla personelu Administratora w ramach powierzonej funkcji,
 • szybkie reagowanie na zdarzenia/incydenty,
 • w cenie usługi przeprowadzenie kompleksowego audytu przed rozpoczęciem „pracy” wraz z opracowaniem (lub aktualizacją) niezbędnych procedur i polityk z zakresu ochrony danych,
 • reasumując: poprowadzenie tematu od A do Z.

Kwalifikacje do pełnienia funkcji:

 • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
 • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
 • doświadczenie praktyczne w administracji publicznej oraz teoretyczne (absolwent Wydziału Prawa i Administracji US),
 • więcej w zakładce „o mnie”.

  Formularz zamówienia

  * - pole wymagane