Opracowanie dokumentacji RODO tym różni się od usługi wdrożenia przepisów RODO, że nie przeprowadzamy kompleksowego audytu w Organizacji. Na życzenie Administratora (Klienta) przygotowujemy wyłącznie niezbędną dokumentację o którą wnioskuję. Może to być m.in.:

 • Polityka Ochrony Danych (kompleksowa),
 • Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 • Klauzule informacyjne (w tym monitoring),
 • Regulamin monitoringu wizyjnego,
 • Analiza ryzyka,
 • Rejestr Czynności Przetwarzania,
 • Procedura obsługi praw osób fizycznych,
 • Procedura dostępu do danych i wykonywania kopii zapasowych,
 • Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Procedura przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • Procedura określająca zasady szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności,
 • Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa,
 • Procedura określająca zasady nadawania, zmiany i odbierania upoważnień,
 • Procedura określająca zasady prowadzenia uprzednich konsultacji,
 • Procedura określająca zasady privacy by design i privacy by default,
 • Procedura określająca zasady profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 • Procedura określająca zasady usuwania i niszczenia danych osobowych,
 • Polityka Prywatności,
 • Przygotowanie wzorów m.in.: umowy powierzenia danych, upoważnień, oświadczeń o poufności etc.

  Formularz wyceny

  * - pole wymagane