Opracowanie dokumentacji RODO – Szczecin i okolice

Jednym z podstawowych elementów wdrożenia RODO w firmie jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji RODO. Jest ona konieczna z uwagi na wymogi ustawowe, ale nie tylko. Ma również znaczenie praktyczne – odzwierciedla bowiem procedury związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych w organizacji. Dlatego powinna być sporządzona przez ekspertów, którzy doskonale znają aktualne prawo oraz umieją przełożyć zapisy ustawowe na praktykę biznesową.

Potrzebujesz pomocy w zakresie opracowania dokumentacji RODO? W Szczecinie i okolicach uzyskasz ją w naszej firmie. Zadbamy o to, aby wszystkie wymagane dokumenty były przygotowane zgodnie z przepisami, a jednocześnie w klarowny sposób. Tak, aby mogły stanowić wytyczne dla pracowników na co dzień.

Jakie dokumenty RODO opracowujemy?

Dokumenty RODO są przygotowywane przez nasz zespół na życzenie Klienta – zgodnie z jego wskazaniami. Wśród dokumentacji, którą mogą opracować eksperci RODO-GRYF, znajdują się m.in.:

 • Polityka Ochrony Danych (kompleksowa),
 • Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 • klauzule informacyjne (w tym dotyczące monitoringu w firmie),
 • regulamin monitoringu wizyjnego,
 • analiza ryzyka,
 • Rejestr Czynności Przetwarzania,
 • procedura obsługi praw osób fizycznych,
 • procedura dostępu do danych i wykonywania kopii zapasowych,
 • procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,
 • procedura przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • procedura określająca zasady szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności,
 • techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa,
 • procedura określająca zasady nadawania, zmiany i odbierania upoważnień,
 • procedura określająca zasady prowadzenia uprzednich konsultacji,
 • procedura określająca zasady privacy by design i privacy by default,
 • procedura określająca zasady profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 • procedura określająca zasady usuwania i niszczenia danych osobowych,
 • polityka prywatności,
 • gotowe wzory dokumentów RODO, m.in. umowy powierzenia danych, upoważnień, oświadczeń o poufności etc.

Jak przygotowujemy dokumentację RODO?

Dokumentacja RODO jest sporządzana przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy łączą pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych ze zrozumieniem realiów biznesowych. Dlatego dokumentacja, którą dostarcza RODO-GRYF jest:

 • dostosowana do specyfiki działalności firmy – zarówno branży, jak i stosowanych w przedsiębiorstwie/organizacji procedur gromadzenia i przetwarzania danych. Ma więc ona realne przełożenie na sposób funkcjonowania konkretnego Klienta;
 • zgodna z RODO oraz Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • kompletna i przygotowana z najwyższą precyzją – tak, aby zapisy stworzonych dokumentów były bezpieczne dla Klienta i wolne od zapisów stwarzających ryzyko.

Na życzenie możemy również wykonać audyt RODO lub kompleksowe wdrożenie aktualnych zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w organizacji.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz uzyskać bezpłatną wycenę naszych usług, wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

  Uzyskaj bezpłatną wycenę w ciągu 48h!

  * - pole wymagane