Ocena i analiza ryzyka w RODO: Szczecin i okolice

Analiza ryzyka oraz Dyrektywy RODO powstały z myślą o minimalizacji ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Dlatego jednym z obowiązków ich Administratora jest ocena stosowanych w organizacji środków i procedur pod tym kątem. Jeśli stopień ryzyka okaże się wysoki, należy wdrożyć zmiany, które pomogą go obniżyć.

Firmy i organizacje, którym jest potrzebna analiza ryzyka w RODO w Szczecinie i okolicach, mogą skorzystać z naszych usług. Ocenę przeprowadzą eksperci z doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i wymaganymi uprawnieniami.

Na czym polega ocena i analiza ryzyka w RODO?

Ustawa RODO nie precyzuje, jakimi metodami mają być przeprowadzone ocena i analiza ryzyka. Wskazuje jednak konkretne zagrożenia, które mogą wynikać ze stosowania wadliwych procedur. To np. naruszenie dobrego imienia, dyskryminacja, strata finansowa, a nawet kradzież tożsamości. Tak poważne konsekwencje sprawiają, że warto powierzyć wykonanie analizy ryzyka obiektywnym specjalistom.

Ocena i analiza ryzyka w RODO może objąć np.:

  • inwentaryzację przetwarzanych danych osobowych i weryfikację, czy ich pozyskiwanie, a także przechowywanie jest celowe, zasadne oraz zgodne z prawem;
  • identyfikację zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych – to przykładowo włamanie na serwer z bazą danych, wykradzenie dokumentów z szafy w biurze itp.;
  • ocenę poziomu danego ryzyka – czy wystąpienie danego problemu jest wysoce prawdopodobne, czy zagrożenie jest znikome;
  • ocenę skutków wystąpienia danego ryzyka – prawnych, jak i finansowych, dla organizacji oraz dla osoby, której dotyczą przetwarzane dane;
  • weryfikację procedur przewidzianych na wypadek wystąpienia konkretnych przypadków naruszenia ochrony danych.

Zakres wykonanych prac, jak i zastosowana metodyka oceny poziomu ryzyka są dostosowywane do specyfiki działalności organizacji. Sięga się zarówno po metody ilościowe, jak i jakościowe, zazwyczaj z wykorzystaniem odchylenia standardowego i współczynnika zmienności.

Ocena i analiza ryzyka w RODO w Szczecinie – jak wygląda w praktyce?

Eksperci RODO-GRYF przeprowadzają ocenę ryzyka w RODO zgodnie z wymogami ustawowymi. Szczególnie ważna jest dla nas zasada rozliczalności. Analizę potwierdzamy przygotowaniem stosownej dokumentacji. Można ją przekazać organowi nadzorczemu na wypadek kontroli. Raport stanowi jednocześnie wartościowy zbiór praktycznych rekomendacji do wdrożenia.

Warto podkreślić, że analizę i ocenę ryzyka należy przeprowadzać regularnie. Daje to pewność, że wdrożone środki i procedury ochrony danych są nieustannie skuteczne i aktualne. To szczególnie istotne po zmianach polityki obsługi klientów czy np. systemu informatycznego.

Myślisz o powierzeniu analizy ryzyka w RODO specjalistom? Uzyskaj bezpłatną wycenę usług w tym zakresie – wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

    Uzyskaj bezpłatną wycenę w ciągu 48h!

    * - pole wymagane