Analiza ryzyka

Analiza ryzyka

Dlaczego warto poświęcić uwagę analizie ryzyka podczas implementacji RODO? To kluczowy element, który pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla danych osobowych oraz określić, jak je zminimalizować. Oto kroki, które warto podjąć:

✅ Zaczynamy od zidentyfikowania, jakie dokładnie dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy

✅ Analizujemy potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych

✅ Analiza ryzyka obejmuje identyfikację ewentualnych słabości w systemach, procesach i procedurach związanych z danymi

✅ Przydzielamy wartości prawdopodobieństwa i wpływu dla każdego potencjalnego ryzyka.

✅ Na podstawie analizy ryzyka określamy konkretne kroki, jakie możemy podjąć, aby zminimalizować ryzyko